Image 1 of 1
Chukar 1092.JPG
Chukar, Antelope Island State Park, Utah